Dostawa i płatności

Dostawa i płatność w sklepie wiertlaruko.pl

Dostawa

Dostawy do naszych Klientów realizujemy przy pomocy firmy kurierskiej DPD. Koszty dostawy przedstawiają się następująco:

 • płatność przelewem - 15,00 PLN netto
 • za pobraniem - 20,00 PLN netto
 • przy zakupach za kwotę powyżej 300,00 PLN brutto - dostawa gratis!

Termin realizacji

Czas dostawy wynosi 48 h od momentu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie, a w przypadku pobrania - niezwłocznie od momentu złożenia zamówienia.

Płatności

Płatności za zakupy w naszym sklepie możesz dokonać:

 • za pobraniem - płacisz gotówką kurierowi, gdy odbierasz przesyłkę,
 • przelewem - wpłacasz pieniądze na nasze konto i masz tańszą przesyłkę :-)

Dane do przelewu:

Odbiorca: Beha-Tech
Adres: ul. Dworcowa 10, 64-514 Pamiątkowo
Numer konta: 68 1020 4128 0000 1302 0072 2140 (PKO BP)
Tytułem: prosimy wpisać numer ID zamówienia

Reklamacje

Zakres naszej odpowiedzialności, jeżeli sprzedany przez nas produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Zobowiązujemy się dostarczyć produkt bez wad.

Jeśli jednak uznasz, że produkt jest wadliwy możesz złożyć reklamację w następującej formie:

 • pisemnie na adres: ul. Szamotulska 28, 62-090 Cerekwica,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wiertlaruko.pl;

W opisie reklamacji prosimy podać:

 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady
 • żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży
 • danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy uznamy reklamację poprosimy Cię o dostarczenie Produktu do nas na adres ul. Szamotulska 28, 62-090 Cerekwica.

Odstąpienie od umowy

Jeśli zamawiasz u nas jako osoba fizyczna masz prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 • pisemnie na adres: ul. Szamotulska 28, 62-090 Cerekwica,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wiertlaruko.pl;

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: My niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia, zwracamy Ci wszystkie dokonane płatności. Ty musisz niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy, zwrócić produkt do nas. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: ul. Szamotulska 28, 62-090 Cerekwica.

Pamiętaj! Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Jeżeli zamawiasz u nas "na firmę" wówczas przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Tobą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do nas.

Mamy prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Ciebie sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

Z chwilą wydania przez nas produktu przewoźnikowi przechodzą na Ciebie korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Tobie oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Jesteś obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach kurierskich. Jeżeli stwierdzisz, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, musisz dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

Nasza odpowiedzialność bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty stu złotych. Ponosimy odpowiedzialność w stosunku do Ciebie tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy nami zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter